S ljubavlju puštam radost da teče kroz moj um, moje telo i iskustvo.