Afirmacije

Spavam u miru, budim se s Radošću.
S lakoćom se krećem kroz prostor i vreme .Samo me ljubav okružuje.
Znam da me život uvek podržava.