Afirmacije

Prošlost je završena. Biram da volim sebe u sadašnjosti.
Izražavam ljubav i radost i u miru sam sa sobom.
Biram da sada učinim svoj život svetlim, lakim i radosnim.
Gledam s ljubavlju i nežnošću. Život je lep.
Ja se povijam i tečem s lakoćom i sve je u redu.
 Ja znam da ću uvek imati podršku od života.
Imam prava da se izrazim. U miru sam sa sobom.
Prevazilazim bivša ograničenja i osvajam slobodu sadašnjice.
Moja energija je divno uravnotežena.
Slobodan sam i imam prava da ja budem ja. Ispoljavam ono što jesam.
U središte svog srca ponovo vraćam radost. Ispoljavam ljubav prema svemu.
Prihvatam sebe u svakoj fazi svog života. Svaki trenutak je savršen.