Promenite misli - iscelite život

Otključajte nova vrata na snažnoj dvodnevnoj radionici u okviru HEAL YOUR LIFE programa čija je svrha pokretanje vlastitih snaga za lični razvoj i budjenje životne radosti 21. - 22. April 2018.

Dostupni termini:

Coach & Coffee

               Na teme motivacije i ličnog rasta mnogi znaju gotovo sve, ali ipak ne napreduju na načine koji njihov život čini zadovoljnim. sad imate priliku da pitate lično.      

Dostupni termini: